top of page

Mine tjenester

 

"Det umuliges kunst"
Herbert Svenkerud (1991)

Eller som Hieronymus (314-419), oversetternes skytshelgen, sa: "Oversett ikke ord for ord, men mening for mening". En god oversettelse krever inngående kjennskap til målspråket og kildespråket, samt til samfunnene de to språkene brukes i, og den må være tilpasset mottakerne. Ideelt sett skal en oversatt tekst leses som en original tekst, samtidig som den på en presis og fullstendige måte gjengir meningen i originalteksten. En god oversetter skal gjøre det umulige mulig!

 

OVERSETTELSER

Jeg oversetter alle mulige slags tekster for det offentlige, næringslivet og privatkunder. Dersom mulig, benytter jeg moderne programvare i arbeidet. Du får alltid et pristilbud og en leveringsdato. Så langt det er mulig, leveres oversettelsen i samme format og layout som det opprinnelige dokumentet.

Jeg oversetter følgende språkkombinasjoner:

fra nederlandsk til norsk

fra norsk til nederlandsk 

fra engelsk til nederlandsk

fra engelsk til norsk

fra dansk til nederlandsk

fra svensk til nederlandsk

 

Trados.png
SDL_Trados_Studio_Web_Icons_012.jpg

AUTORISERTE OVERSETTELSER

Noen ganger kreves det at oversettelsen autoriseres. Det betyr at den må stemples av en autorisert oversetter for det aktuelle språkparet. Det gjelder for eksempel vitnemål, attester, juridiske dokumenter der det er ekstra viktig at oversettelsen inneholder nøyaktig det samme som kildedokumentet. Statsautoriserte oversettere må bestå en krevende autorisasjonsprøve. I Norge er jeg autorisert for språkkombinasjonen nederlandsk til norsk.

I Nederland er jeg autorisert i begge språkretninger. Jeg oversetter mye for politiet og rettsvesenet.

IMG_4608_edited_edited.jpg

TOLKEOPPDRAG

Siden jeg er bosatt ved den viktigste grenseovergangen, hender det at jeg blir innkalt som tolk under politiavhør eller i tingretten. På grunn av den samlede arbeidssituasjonen min har jeg ikke alltid anledning til å stille opp på tolkeoppdrag.

Tolk.jpg
bottom of page